2018

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

Strona Główna Państwowej Komisji Wyborczej - http://www.pkw.gov.pl/
 
Datę wyborów, wyznaczono na niedzielę dnia 21 października 2018 r.
 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast z dnia 13 sierpnia 2018 r.
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych.
 
Komunikat Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
Zarządzenie Nr 88/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
 
Zarządzenie Nr 89/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie wskazania pełnomocnika ds. informatyki w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików wojewódzkich i rad dzielnicy m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
 
Zarządzenie Nr 103/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 88 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywin w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
 
Komunikat biura lustracyjnego IPN w Poznaniu, dotyczącego sposobu pozyskiwania przez kandydatów w wyborach informacji o dacie wcześniejszego złożenia oświadczenia lustracyjnego oraz o sposobie postępowania TKW z tymi informacjami.
 
Uchwała w sprawie ustalenia wzorów informacji o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Poniżej link do załączników uchwały

Uchwała w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych

Wyjaśnienia PKW dotyczące powoływania członków TKW oraz wzorów oświadczeń lustracyjnych :

Wyjasnienie dotyczące wzorów oświadczeń lustracyjnych

Wyjasnienie dotyczące powoływania członkow TKW

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

załącznik nr 1 do uchwały - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach.

załącznik nr 2 do uchwały - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie w wyborach.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 24 września 2018r. - Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 26 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 września 2018r. - w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 8 września 2018r. - w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 1 października 2018r. - w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywiń

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 3 października 2018r. - w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 16 października 2018r. - w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń - w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

 

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu - o planie pracy Komisji w dniach 12 - 17 września 2018 roku.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu - o planie pracy Komisji w dniach 18 - 26 września 2018 roku.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu - o  planie pracy Komisji w dniach 20 i 21 października 2018 roku.

Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu - o składzie Komisji i jej siedzibie.

Komunikat Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu - o składzie, dyżurach i siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Poznaniu.

 

Obwody i Okręgi Wyborcze
 
Uchwała Nr XLI/290/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Krzywiń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
 
Załącznik nr 1 do uchwały Numery, granice oraz siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 17 października 2018r. Siedziby lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 1 w Gminie Krzywiń -  powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 1 w Bieżyniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 1 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników  głosowania Nr 1 w Bieżyniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 2 w Jerce oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 2 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania Nr 2 w Jerce oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 3 w Gminie Krzywiń -  powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 3 w Krzywiniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 3 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników  głosowania Nr 3 w Krzywiniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 4 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 4 w Lubiniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 4 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników  głosowania Nr 4 w Lubiniu oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Nr 5 w Gminie Krzywiń - powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania Nr 5 w Jerce oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie Nr 5 w Gminie Krzywiń powołanej do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. podaje się do wiadomości publicznej siedzibę, skład Obwodowej Komisji Wyborczej ds. ustalenia wyników  głosowania Nr 5 w Jerce oraz godzinę rozpoczęcia pracy.
 
 
 
 
 
Obwieszczenia
 
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu I z dnia 25 października 2018r. O wynikach wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa wielkopolskiego.
 
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Poznaniu z dnia 25 października 2018r. O wynikach wyborów do rad na obszarze województwa wielkopolskiego.
 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu z dnia 1 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń zarządzonych na dzień 21 października.
 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu z dnia 1 października 2018r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Krzywinia zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu z dnia 1 października 2018r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Miejskiej Krzywinia bez głosowania w okręgu wyborczym nr 7.
 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Krzywinia zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Krzywiniu z dnia 18 września 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej Krzywinia w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Obwieszczenie Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 21 sierpnia 2018 r. o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
 
Obwieszczenie Starosty Kościańskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Kościanie dla wyborów do Rady Powiatu Kościańskiego.
 
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 21 sierpnia 2018r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Krzywiniu w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 
Lista wiadomości