Okręgi wyborcze w gminie

Podział gminy Krzywiń na 15 jednomandatowych okręgów wyborczych