2020

Termin składania zgłoszeń na kandydatów członków OKW w Gminie Krzywiń mija 10 kwietnia 2020 roku !

 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dn. 26 marca 2020 roku.

Informacja w sprawie przyjmowania przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Krzywiń.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie informacji o numerach oraz granicach obowdów głosowania

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywiń.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 r.

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zamiar zgłoszenia korespondencyjnego - po zmianach (wybory Prezydenta RP)

Wyjaśnienia PKW dot. Głosowania korespondencyjnego oraz zgłaszania kandydatów do OKW

Informacja w sprawie przyjmowania przez Urząd Miasta i Gminy Krzywiń zgłoszeń kandydatów na członków OKW w Gminie Krzywiń.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 10 czerwca 2020 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Uzupełnienie składów OKW

Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta.

Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dotyczące zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 77/2020 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Krzywiń.

Postanowienie Nr 102/2020 Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezeydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Krzywiń OKW nr 1.

Krzywiń OKW nr 2.

Krzywiń OKW nr 3.

Krzywiń OKW nr 4.

Krzywiń OKW nr 5.

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 46 w Lesznie z dnia 17 czerwca 2020r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 24 czerwca 2020 r. o siedzibie lokali obwodowych komisji wyborczych.

Organizacja Pracy w dniu wyborów.