Do Sejmu RP i Senatu RP

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011

2019

https://wybory.gov.pl

 

1.  Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP wraz z kalendarzem wyborczym.

2.  Uchwała PKW z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie wzorów pieczęci okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powoływanych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Uchwała PKW z dnia 5 sierpnia 2019r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego wraz z załącznikiem.

4. Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

5. Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

6. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych zagranicą i na polskich statkach morskich.

7. Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju.