Rok 2021

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2021

 

 

 

Informacja o przebiegu wykonania budżetu  za 1 półrocze 2021 r.

Informacja o kształtowaniu się WPF w 1 półroczu 2021r.

Informacja z Biblioteki Publicznej