Rok 2020

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu 2020.

 

Informacja o stanie mienia 2020.