Rok 2018

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2018

Zarządzenie Nr 87/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust 3 za I półrocze 2018 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury - Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń za I półrocze 2018 roku.