Rok 2011

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2011

Opinia RIO w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok: