Rok 2021

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2021

 

II KWARTAŁ 2021

 

 

III KWARTAŁ 2021