Rok 2019

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2019

 II KWARTAŁ 2019

III KWARTAŁ 2019

 

IV KWARTAŁ 2019