Rok 2018

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2018

II KWARTAŁ 2018

III KWARTAŁ 2018

IV KWARTAŁ 2018