Rok 2017

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2017
II KWARTAŁ 2017

III KWARTAŁ 2017

 IV KWARTAŁ 2017