Rok 2016

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2016
II KWARTAŁ 2016

III KWARTAŁ 2016

 IV KWARTAŁ 2016