Rok 2015

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

 
I KWARTAŁ 2015

 II KWARTAŁ 2015

 III KWARTAŁ 2015

 IV KWARTAŁ 2015