Rok 2014

SPRAWOZDANIA ZA POSZCZEGÓLNE KWARTAŁY W ROKU BUDŻETOWYM:

I KWARTAŁ 2014
II KWARTAŁ 2014
III KWARTAŁ 2014
 
IV KWARTAŁ 2014