Rejestr zmian

DokumentZmianaDataAutor
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej JERKA I, II, IIIModyfikacja dokumentu2020-07-07 12:37:44Tomasz Fecak
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowa obory BieżyńModyfikacja dokumentu2020-07-07 12:30:03Tomasz Fecak
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowa obory BieżyńModyfikacja dokumentu2020-07-07 12:27:49Tomasz Fecak
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej JERKA I, II, IIIModyfikacja dokumentu2020-07-07 12:14:08Tomasz Fecak
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Gminy Krzywiń” nr Utworzenie dokumentu2020-07-03 14:46:35Mikołaj Żak
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej w miejscowości Jerka. Nr sprawy 271.8.2020Utworzenie dokumentu2020-07-02 13:33:12Maciej Gubański
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: budowa farmy fotowoltaicznej JERKA I, II, IIIModyfikacja dokumentu2020-07-01 14:02:42Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania: rozbudowa drogi wojewódzkiej 432 Czerwona Wieś-Jerka-KrzywińModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:58:23Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wszęciu postępowania nr WOO-II.420.19.2020.AM.6Modyfikacja dokumentu2020-07-01 13:58:18Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: na budowie „Elektrowni fotowoltaicznejModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:58:13Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: na budowie„Elektrowni fotowoltaicznejModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:58:05Tomasz Fecak
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: na budowie„Elektrowni fotowoltaicznejModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:57:54Tomasz Fecak
Obwieszczenie w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, dotyczącej przebudowy i budowy drogi gminnej w Bieżyniu wraz z budową oświetleniaModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:56:39Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji celu publicznego dla inwestycji: budowa instalacji kanalizacji deszczowej – lokalizacja inwestycji Krzywi, Czerwona WiModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:56:31Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej SN-15kV Cichowo-MościszkiModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:56:24Tomasz Fecak
Postępowanie dot. wydanie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej. Przebudowa sieci SN Turew-KrzywińModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:56:17Tomasz Fecak
Postępowanie dot. wydanie decyzji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowa bezobsługowej stacji bazowej sieci telefonii komórkowej (Jerka)Modyfikacja dokumentu2020-07-01 13:56:08Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji: budowa sieci kablowej Krzywiń ul. KościańskaModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:55:59Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji: Budowa sieci kablowej, dwóch stanowisk słupowych- lokalizacja Jurkowo, ŚwiniecModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:55:29Tomasz Fecak
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji celu publicznego da inwestycji polegającej na budowie centrum kultury, kultury fizycznej i rekreacji w KopaszewieModyfikacja dokumentu2020-07-01 13:55:21Tomasz Fecak