Decyzja PO.RZT.70.377.2021/D/MZ - Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Decyzja PO.RZT.70.377.2021/D/MZ - Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków

Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 3 lat

Dotyczy: Miasta Krzywiń

Wnioskodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń

 

Decyzja PO.RZT.70.377.2021/D/MZ

Ceny i stawki opłat do decyzji PO.RZT.70.377.2021/D/MZ