Wykaz dla nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu (os. Sportowe) przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

Przetarg w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej położonej w Krzywiniu.