Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Ogłoszenie w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie przetargowym

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo oraz Jerka. (Ogłoszenie)

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Lubiń oraz Mościszki. (Ogłoszenie)

Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy. (Ogłoszenie)

ZARZĄDZENIE 40/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Bielewo, Gierłachowo oraz Jerka.

ZARZĄDZENIE 41/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Lubiń oraz Mościszki.

ZARZĄDZENIE 42/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 9 maja 2019 roku w sprawie: ogłoszenia przetargu na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Krzywiń, położonych w miejscowościach Rogaczewo Wielkie, Świniec oraz Zbęchy.