Na dzień 31.12.2020

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych

  • Sekretarz Miasta i Gminy - Bartosz Kobus - Oświadczenie

  • Skarbnik Miasta i Gminy - Honorata Krupka - Oświadczenie

  • Kierownik Referatu Rozwoju i Gospodarki Lokalnej - Maciej Gubański - Oświadczenie

  • Inspektor ds. inwestycji i remontów - Andrzej Dembski - Oświadczenie

  • Inspektor ds. księgowości i zaświadczeń - Lidia Piotrowiak - Oświadczenie

  • Inspektor ds. księgowości i zaświadczeń - Anna Stefaniak - Oświadczenie

  • Starszy Pracownik Socjalny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Agnieszka Pawłowska - Oświadczenie