Na dzień 31.12.2018

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych