na dzień 31.12.2017

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych