na dzień 31.12.2010 oraz po powołaniu i odwołaniu

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych