na dzień 31.12.2008

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych