na dzień 31.12.2002

Oświadczenia majątkowe pracowników samorządowych