na dzień 31.12.2017 oraz po powołaniu i odwołaniu

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu - Agnieszka Filipowicz

Dyrektor Zespołu Szkół w Jerce - Dorota Słowińska

Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywiniu - Zbigniew Bernard

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Lubiniu - Marcin Jędroszkowiak

p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń  - Jolanta Bilska

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu - Aleksandra Ślotała

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu - Dominik Matelski

 

 Rok 2018

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń po odwołaniu - Bogumiła Bąkowska

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń po odwołaniu - korekta - Bogumiła Bąkowska

p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń po powołaniu - Jolanta Bilska

p.o. Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - Jolanta Bilska

Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Krzywiń - Jolanta Bilska