na dzień 31.12.2005

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych