na dzień 31.12.2004

Oświadczenia majątkowe kierowników jednostek organizacyjnych