Rok 2018

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 17 maja 2018 roku

Uchwała nr XLII/292/2018 w sprawie określenia sezonu kąpielowego na terenie Gminy Krzywiń w roku 2018,

 

 Uchwała nr XLII/293/2018 w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Krzywiń w roku 2018,

 

Uchwała nr XLII/294/2018 w sprawie  zmiany Uchwały nr XL/284/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 marca 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Miasto i Gmina Krzywiń oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

 

Lista wiadomości