Rok 2018

Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 kwietnia 2018 roku

Uchwała XLI/290/2018  w sprawie podziału Gminy Krzywiń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

Uchwała XLI/291/2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 

Lista wiadomości