Rok 2018

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 20 sierpnia 2018 roku

Uchwała nr XLV/308/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie miasta i gminy Krzywiń,

Uchwała nr XLV/309/2018 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/127/2016 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Krzywiń,

Uchwała nr XLV/310/2018 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Nowy Dwór,

Uchwała nr XLV/311/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018,

Uchwała nr        w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033,

Lista wiadomości