Rok 2018

Uchwały podjęte na II Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 27 listopada 2018 roku

Uchwała nr II/4/2018 w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała nr II/7/2018 w sprawie Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała nr II/8/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała nr II/9/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/68/1991 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 10 maja 1991 roku w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich,

Uchwała nr II/10/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XV/162/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 czerwca 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Krzywiń na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

Uchwała nr II/11/2018 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018.

Uchwała nr II/12/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2018-2033,

Uchwała nr II/13/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2018 roku.

Lista wiadomości