Rok 2018

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 19 listopada 2018 roku

Uchwała I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Krzywinia,

Uchwała I/3/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Krzywinia.

Lista wiadomości