Rok 2013

Uchwały podjęte na XLVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 30 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLVI/238/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2014 – 2017.

Uchwała Nr XLVI/239/2013 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014.

Uchwała Nr XLVI/240/2013 w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2013 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XLVI/241/2013 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie Lubiń.

Uchwała Nr XLVI/242/2013 w sprawie nabycia nieruchomości drogowej w obrębie Lubiń.

Uchwała Nr XLVI/243/2013 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.

Uchwała Nr XLVI/244/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Lista wiadomości