Rok 2013

Uchwały podjęte na XLV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 9 grudnia 2013 roku

Uchwała Nr XLV/237/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Lista wiadomości