Rok 2013

Uchwały podjęte na XLIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 18 listopada 2013 roku

Uchwała Nr XLIV/231/2013 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XLIV/232/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok.

Uchwała Nr XLIV/233/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Łuszkowie stanowiącej własność Miasta i Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XLIV/234/2013 w sprawie zmiany nazwy części Osiedla Młodych w miejscowości Krzywiń.

Uchwała Nr XLIV/235/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2010 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 29 listopada 2010 roku w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr XLIV/236/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

 

Lista wiadomości