Rok 2013

Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 1 sierpnia 2013 roku

 

Uchwała Nr XLII/223/2013 w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krzywiń.

Lista wiadomości