Rok 2013

Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 17 czerwca 2013 roku

Uchwała Nr XL/214/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XL/215/2013 w sprawie współdziałania z innymi samorządami w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

Uchwała Nr XL/216/2013 w sprawie zgłoszenia sołectw Gminy Krzywiń do programu ,,Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”.

 
 
Lista wiadomości