Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 29 kwietnia 2013 roku

Uchwała Nr XXXVIII/197/2013 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Krzywinia.

Uchwała Nr XXXVIII/198/2013 w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii rozwoju Gminy Krzywiń na lata 2014-2020”.

Uchwała Nr XXXVIII/199/2013 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Zbęchy”.

Uchwała Nr XXXVIII/200/2013 w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Miejscowości Nowy Dwór”.

Uchwała Nr XXXVIII/201/2013 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Jerka.

Uchwała Nr XXXVIII/202/2013 w sprawie likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXXVIII/203/2013 w sprawie udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Kościańskiemu.

UchwałaNr XXXVIII/204/2013  w sprawie przyznania w 2013 roku dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Uchwała Nr XXXVIII/205/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XXXVIII/206/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2023.

Lista wiadomości