Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 18 lutego 2013 roku

Uchwała Nr XXXV/184/2013 w sprawie zamiaru likwidacji dwuletniego uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu.

Uchwała Nr XXXV/185/2013 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXI/251/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 24 września 2009 roku w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację projektu „Internet zmieni Twój los. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa wielkopolskiego.”

Uchwała Nr XXXV/186/2013 w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Uchwała Nr XXXV/187/2013 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.

Lista wiadomości