Rok 2013

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 31 stycznia 2013 roku

 

Uchwała Nr XXXIV/183/2013 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Krzywiń.

Lista wiadomości