Rok 2013

Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 23 września 2013 roku

Uchwała Nr XLIII/224/2013 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej osiedle „Młodych” w Krzywiniu.

Uchwała Nr XLIII/225/2013 w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Krzywiniu.

Uchwała Nr XLIII/226/2013 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w obrębie miejscowości Jurkowo (Stary Dębiec).

Uchwała Nr XLIII/227/2013 w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Uchwała Nr XLIII/228/2013 w sprawie przyznania Nagród Twórczych Gminy Krzywiń.

Uchwała Nr XLIII/229/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia uchwały budżetowej Miasta i Gminy Krzywiń na rok 2013.

Uchwała Nr XLIII/230/2013 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/193/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Krzywiń na lata 2013 – 2016.

Lista wiadomości