Rok 2009

Uchwały podjęte na XXXIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 7 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr XXXIII/265/2009 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/258/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28.10.2009 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XXXIII/266/2009 w sprawie utraty mocy uchwały nr XXVII/216/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. i uchwały nr XXX/246/2009 z dnia 11 sierpnia 2009 r.

Uchwała Nr XXXIII/267/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości