Rok 2009

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 28 października 2009 roku

Uchwała Nr XXXII/255/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parków siłowni wiatrowych w obrębie wsi Bielewo, Wieszkowo i Żelazno,

Uchwała Nr XXXII/256/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług turystyczno-rekreacyjnych w obrębie wsi Cichowo,

Uchwała Nr XXXII/257/2009 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów eksploatacji kruszywa naturalnego i aktywizacji gospodarczej położonych w obrębie wsi Jerka i Świniec,

Uchwała Nr XXXII/258/2009 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych,

Uchwała Nr XXXII/259/2009 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XXXII/260/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/50/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia
30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXXII/261/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Bystra główka” złożonego przez Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXXII/262/2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „Twórczy przedszkolak” złożonego przez Gminne Przedszkole Samorządowe w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXXII/263/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości