Rok 2009

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXVI/206/2009 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej w Czerwonej Wsi,

Uchwała Nr XXVI/207/2009 w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,

Uchwała Nr XXVI/208/2009 w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

Uchwała Nr XXVI/209/2009 w sprawie wniesienia udziałów do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,

Uchwała Nr XXVI/210/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXVI/211/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,

Uchwała Nr XXVI/212/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości