Rok 2009

Uchwały podjęte na XXV Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 25 lutego 2009 roku

Uchwała Nr XXV/186/2009 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,

Uchwała Nr XXV/187/2009 w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,

Uchwała Nr XXV/188/2009 w sprawie nadania imienia Liceum Ogólnokształcącemu i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/189/2009 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości położonych w Cichowie stanowiących własności Skarbu Państwa,

Uchwała Nr XXV/190/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr VII/48/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/191/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkoły Podstawowej w Bieżyniu,

Uchwała Nr XXV/192/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół w Jerce,

Uchwała Nr XXV/193/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/194/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół w Lubiniu,

Uchwała Nr XXV/195/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/196/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/197/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu,

Uchwała Nr XXV/198/2009 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie,

Uchwała Nr XXV/199/2009 w sprawie ustanowienia prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Kasztelańskiej w Krzywiniu,

Uchwała Nr XXV/200/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Czerwonej Wsi,

Uchwała Nr XXV/201/2009 w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Jurkowie,

Uchwała Nr XXV/202/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/5/2003 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta i Gminy Krzywiń,

Uchwała Nr XXV/203/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu,

Uchwała Nr XXV/204/2009 w sprawie wniesienia przez Miasto i Gminę Krzywiń udziałów do Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. z siedzibę w Lesznie,

Uchwała Nr XXV/205/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości