Rok 2009

Uchwały podjęte na XXVIII Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 12 maja 2009 roku

Uchwała Nr XXVIII/219/2009 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/212/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok,

Uchwała Nr XXVIII/220/2009 w sprawie uchwalenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiń”,

Uchwała Nr XXVIII/221/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości