Rok 2009

Uchwały podjęte na XXIX Sesji Rady Miejskiej Krzywinia w dniu 22 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr XXIX/222/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Nowy Dwór,

Uchwała Nr XXIX/223/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Jerka,

Uchwała Nr XXIX/224/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Łuszkowo,

Uchwała Nr XXIX/225/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej w obrębie wsi Mościszki,

Uchwała Nr XXIX/226/2009 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami we wsi Łagowo,

Uchwała Nr XXIX/227/2009 w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Lubiniu,

Uchwała Nr XXIX/228/2009 w sprawie zmiany Statutu Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łagowie,

Uchwała Nr XXIX/229/2009 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Mieście i Gminie Krzywiń na Lata 2009 – 2015”,

Uchwała Nr XXIX/230/2009 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Jurkowie,

Uchwała Nr XXIX/231/2009 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Krzywiń”,

Uchwała Nr XXIX/232/2009 w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Lubiń”,

Uchwała Nr XXIX/233/2009 w sprawie zasad przekazywania sołectwom oraz osiedlu składników mienia komunalnego do korzystania,

Uchwała Nr XXIX/234/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Krzywiń środków stanowiących fundusz sołecki,

Uchwała Nr XXIX/235/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/173/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 21.11.2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości,

Uchwała Nr XXIX/236/2009 w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2009 rok.

Lista wiadomości