Stałe Komisje Rady

Komisje Rady Miejskiej Krzywinia

 

Uchwała Nr II/4//2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 27 listopada 2018 roku

w sprawie powołania Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej Krzywinia

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 40 ust. 2, § 43 ust.2, §69 ust.2 Statutu Gminy Krzywiń (Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) zmieniona uchwalą nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany  uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 20 listopada 2018 r. poz. 9158),

Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się:

1) Radnego Pawła Wawrzyniaka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,

2) Radną Agnieszkę Łagodzką na Przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

3) Radną Beatę Cugier na Przewodniczącą Komisji Gospodarczej,

4) Radnego Jana Musielaka na Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         

                                                                                  Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                        /-/ Krystyna Motławska

 

 

Uchwała Nr II/5/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 27 listopada 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Krzywinia

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 35 ust. 1 pkt 1,  Statutu Gminy Krzywiń (Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) zmieniona uchwalą nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany  uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 20 listopada 2018 r. poz. 9158)

Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Krzywinia w następującym składzie osobowym:

1. Paweł Wawrzyniak,

2. Stanisław Dolak,

3. Beata Cugier,

4. Zbigniew Zieliński,

5. Joanna Ziętkiewicz.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Krystyna Motławska

 

 

 

 

Uchwała Nr II/6/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 27 listopada 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Krzywinia

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 35 ust. 1 pkt 2,  Statutu Gminy Krzywiń (Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) zmieniona uchwalą nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany  uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 20 listopada 2018 r. poz. 9158)

Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Krzywinia w następującym składzie osobowym:

1. Agnieszka Łagodzka,

2. Stanisław Dolak,

3. Hanna Frankiewicz,

4. Hanna Grobelna,

5.. Zbigniew Zieliński.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Krystyna Motławska

 

 

 

 

 

Uchwała Nr II/7/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 27 listopada 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej Krzywinia

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 35 ust. 1 pkt 3 Statutu Gminy Krzywiń (Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) zmieniona uchwalą nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany  uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 20 listopada 2018 r. poz. 9158)

 Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Gospodarczą Rady Miejskiej Krzywinia w następującym składzie osobowym:

1. Beata Cugier,

2. Hanna Grobelna,

3. Andrzej Kaczmarek,

4. Paweł Michałowicz,

5. Mateusz Walczak.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                              Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Krystyna Motławska

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr II/8/2018

Rady Miejskiej Krzywinia

z dnia 27 listopada 2018 roku

 

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia

 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 35 ust. 1 pkt 4, Statutu Gminy Krzywiń (Uchwała nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 13 kwietnia 2015 poz. 2376) zmieniona uchwalą nr XLVI/313/2018 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 października 2018 roku w sprawie zmiany  uchwały nr VI/37/2015 z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krzywiń (Dz. Urz. Woj. Wlkp z dnia 20 listopada 2018 r. poz. 9158)

 Rada Miejska Krzywinia uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Krzywinia w następującym składzie osobowym:

1. Jan Musielak,

2. Marta Bzymek,

3. Hanna Frankiewicz,

4. Władysław Konieczny,

5. Krystyna Motławska.

 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Krzywinia.

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodnicząca Rady Miejskiej

                                                                                                                    /-/ Krystyna Motławska