Rok 2009

Protokoły Rady Miejskiej

Protokół Nr XXV/2009 z dnia 25.02.2009 r.

Protokół Nr XXVI/2009 z dnia 25.03.2009 r.

Protokół Nr XXVII/2009 z dnia 23.04.2009 r.

Protokół Nr XXVIII/2009 z dnia 12.05.2009 r.

Protokół Nr XXIX/2009 z dnia 22.06.2009 r.

Protokół Nr XXX/2009 z dnia 11.08.2009 r.

Protokół Nr XXXI/2009 z dnia 24.09.2009 r.

Protokół Nr XXXII/2009 z dnia 28.10.2009 r.

Protokół Nr XXXIII/2009 z dnia 07.12.2009 r.

Protokół Nr XXXIV/2009 z dnia 23.12.2009 r.